ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG
prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów
prowadzenie ksiąg handlowych
prowadzenie ewidencji ryczałtowej
sporządzanie i przekazywanie deklaracji podatkowych PIT, CIT, VAT
Sporządzenie sprawozdań finansowych (rachunek zysków i strat, blans, cash flow)
obsługa portalu sprawozdawczego GUS
prowadzenie ewidencji środków trwałych, ewidencji wyposażenia, ewidencji wartości niematerialnych i prawnych
sporządzanie listy wynagrodzeń pracowników
obsługa elektronicznego portalu ZUS PŁATNIK (DRA, RCA, RMUA i inne)
sporządzanie deklaracji podatku PIT-4
przygotowanie niezbędnych dokumentów związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi
sporządzanie deklaracji rocznych (PIT-11, PIT-4R i inne)
podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych
podatku od czynności cywilno-prawnych
podatku od towaru i usług (VAT)
przepisów pracy oraz obowiązków wobec ZUS
spółki prawa handlowego
spółki cywilne, partnerskie, jawne
osoby fizyczne, chcące prowadzić działalność gospodarczą
Odbieramy i dostarczamy dokumenty do Klienta
1. Obsługa księgowo-rachunkowa
2. Obsługa kadrowo-płacowa
3. Pomoc i doradztwo podatkowe w zakresie:
4. Pomoc i doradztwo w zakresie rejestracji działalności gospodarczej
FHU A&M Robert Hołod,  05-230 Kobyłka, ul. Zaciszna 16 C
tel. 22 786 00 19, fax 22 786 01 99, kom. 602 246 596 biuro(at)am-biuro.pl